Prodaja ksantata

Prodaja ksantata

U hemijsko-industrijskom kompleksu Župa Kruševac proizvodnja ksantata je započela ranih 80 ih godina prošlog veka.Tokom 80 ih godina Župa Kruševac je dostigla svoj zenit sa godišnjom proizvodnjom od 20.000 tona ksantata, od cega 16000 tona kalijumovih ksantata i 4000 tona natrijumovih ksantata. U to vreme Župa Kruševac je proizvodila ksantate za nemačku kompaniji Hoechst Ag pod brendom Hoechst . Sa pomenutom proizvodnjom od 20.000 tona na godišnjem nivou Župa Kruševac je bila najveći proizvodjač ksantata na svetu.

Krajem 2015. godine kompanija Bin commerce značajnim finansijskim sredstvima obnavlja proizvodnju. Istovremeno ugovaraju se poslovi sa domaćim i stranim kupcima, te Župa Kruševac polako vraća izgubljeno trzište. Sada se Župini kapaciteti od 20.000 tona lagano popunjavaju.


U Župi Kruševac se proizvode sledeći praškasti i tečni ksantati :


  • Kalijum amil ksantat
  • Kalijum etil ksantat
  • Kalijum butil ksantat
  • Kalijum izobutil ksantat
  • Natrijum izopropil ksantat
  • Natrijum izobutil ksantat

Župa Kruševac sadrži flotacionu ćeliju koja simulira proces rada flotacije te je moguće proizvoditi i ksantate po striktnim zahtevima kupaca.

Kontakt osoba