Hemikalije za tretman industrijske vode

Hemikalije za tretman industrijske vode

Industrija

Industrija - Industrija i energetika su veliki potrošači vode. U industriji se voda koristi kao: reaktant u procesu, za održavanje higijenskih uslova, kao sredstvo za prenos toplote.


Kotlovska voda

Kotlovska voda- Voda za napajanje parnih kotlova treba da bude čista voda bez:

  • suspendovanih i koloidnih materija,
  • rastvorenih soli (soli se talože u cevovodima),
  • rastvorenih gasova (kiseonik i ugljen-dioksid izazivaju koroziju kotlovskog postrojenja

Održavanje pH vrednosti i inhibitor korozije

Održavanje pH vrednosti i inhibitor korozije ST DOS H 200 - Sredstvo za održavanje Ph vrednosti i sprečavanje formiranja kamenca. Dozvola za upotrebu u prehrambenoj industriji.


Vezivanje kiseonika

Vezivanje kiseonika ST DOS H 400 - Sredstvo za vezivanje kiseonika i sprečavanje korozije u parnim postrojenjima. Dozvola za upotrebu u prehrambenoj industriji.


Tabletirana so, omekšavanje vode

TABLETIRANA SO jesu tablete natrijum hlorida (NaCl). Tabletirana so se proizvodi od nejodirane, ekstrafine, rekristalizovane soli visokog stepena čistoće koja se primjenjuje za omekšavanje vode.


Napojna voda

Napojna voda je obrađena voda koja se koristi u kotlovima (generator pare) za proizvodnju pare (za pogon parne turbine) ili tople vode u termoelektranama i ostalim termoenergetskim postrojenjima (nuklearne elektrane, bioelektrane, elektrane-toplane).


Reversna osmoza

Reversna osmoza, Reverzna osmoza se koristi za prečišćavanje vode i odstranjivanje neorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode. Sistem reversne osmoze zahteva održavanje kvaliteta membrana i jonske ispune. Neophodna je upotreba hemikalija za kondicioniranje membrana, antiskalanta i dezinficijensa.


Kontakt osoba