O nama

O nama

Bin commerce doo Beograd je privatna kompanija osnovana 1997. godine. U periodu od dvadeset godina Bin commerce se razvio od mikro preduzeća do kompanije sa značajnim tržišnim učešćem u Srbiji, i regionu. Predanim i posvećenim odnosima prema partnerima , zaposlenima , državi , okruženju i ostalim interesnim grupama Bin commerce doo je postao kompanija koja je poželjan partner mnogih privrednih subjekata.


Delatnost kompanije Bin commerce doo je uvoz, izvoz i distribucija na domaćem tržištu palete proizvoda namenjenih rudarskoj industriji, prehrambenoj industriji, kao I preradi pitkih i otpadnih voda.


Početkom 2017. godine, u cilju proširenja delatnosti, kompanija je kupila pogone za proizvodnju ksantata, hlora i kalijum karbonata hemijsko-industrijskog kompleksa "Župa Kruševac". Proizvodnjom flotacijskih reagenasa u sopstvenim pogonima, kompanija ima nameru da proširi svoju delatnost na teritoriju Evrope, Afrike i evropskog dela Azije.


Hemijsko-industrijski kompleks Župa Kruševac je osnovan 1934.godine kao veći broj lokalnih industrija. Od 1956. godine kompanija posluje kao nezavisna kompanija. Kompanija dostiže svoj vrhunac tokom osamdesetih godina dvadesetog veka, da bi se tokom devedesetih godina našla u velikim problemima usled ratnih dešavanja i sankcija koje su zadesile Jugoslaviju.


Danas, Bin commerce svakodnevno investira, unapređuje i modernizje pogone za proizvodnju ksantata, hlora i kalijum karbonata hemijsko-industrijskog kompleksa "Župa Kruševac". Predanim radom 80 zaposlenih kompanija polako vraća svoj ugled u regionu koji je imala u ranijem periodu.


Upravljanje Bezbednošću


Prema Pravilniku o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater Seveso postrojenja odnosno kompleksa, BIN COMMERCE d.o.o.Ogranak1 Kruševac je Seveso operater višeg reda. U skladu sa statusom Seveso postrojenja, u BIN COMMERCE d.o.o.Ogranak1 Kruševac je uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću.


Pored toga, izrađeni su i Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa. Ova dva dokumenta sadrže procenu rizika, mere prevencije i mere zaštite od hemijskog udesa. Takođe, definisan je sastav ekipa koje učestvuju u odgovoru na udes, kao i postupak pri odgovoru na udes za različite scenarije. BIN COMMERCE d.o.o.Ogranak 1 Kruševac postupa u svemu u skladu sa izrađenim Izveštajem o bezbednosti i Planom zaštite od udesa i preuzima sve mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanje uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.


U septembru 2021. godine BIN COMMERCE d.o.o.Ogranak 1 Kruševac je dobio Rešenje o saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, kao dva ključna dokumenta za Seveso operatera, od strane Ministarstva zaštite životne sredine.


U toku 2022. godine napravljena je brošura za obaveštavanje javnosti i dostavljena svim pravnim licima i javnim ustanovama koje mogu biti zahvaćene posledicama hemijskog udesa na kompleksu BIN COMMERCE d.o.o.Ogranak 1 Kruševac.


Preuzmite brošuru u formatu.